JAVNO PREDUZEĆE DIREKCIJA LAZAREVAC

Direkcija opštine Lazarevac
  • +381 011/8120-449 office@direkcijalazarevac.rs

  • Dula Karaklajića 44 11550 Lazarevac

  • ponedeljak - petak 7:00 - 15:00

Grad Beograd raspolaže građevinskim zemljištem u javnoj svojini
REDOVNO ODRŽAVANJE
REDOVNO ODRŽAVANJE
29 septembar, 2015

Prema usvojenom planu poslovanja JP Direkcije, JPKP „Lazarevac“ pruža usluge redovnog održavanja javnog zelenila, kišne kanalizacije, Čišćenja i pranja ulica i održavanje javne rasvete. U sklopu sanacije pešačkih komunikacija na javnim zelenim površinama završeni su zemljani i betonski…

PROČITAJ VIŠE